Vad har en lokförare i lön?

Vad har en lokförare i lön? 28/04/2021 (uppdaterad 05/08/2022) – En lokförare tjänar i snitt 40 000 kr i månaden, enligt statistik från Statistikmyndigheten SCB.

Vilka lokförare tjänar mest? 3 Tjänar manliga lokförare mer än kvinnliga? Ja, om man ser till snittlönen tjänar män 39 900 kronor i månaden och kvinnor 38 300 kronor per månad i 2020 års löneläge. Seko har däremot inte funnit några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Hur mycket tjänar en pilot på SAS? 

Så, vad tjänar en pilot?
Flygbolag Pilotens lön
SAS 1,5 miljoner kronor
Turkish Airlines 1,45 miljoner kronor
Norwegian 1,43 miljoner kronor
Easyjet 1,43 miljoner kronor

Hur mycket tjänar en Tågchaufför? Lön: Ingångslön cirka 28 000. Slutlön nås efter två år. Medellön enligt SCB 34 000 kronor per månad.

Vad har en lokförare i lön? – Powiązane Pytania

Hur mycket får en flygledare i lön?

Vad har en flygledare i lön? Flygledaryrket är välbetalt med en stadigt positiv löneutveckling. Enligt Ratsit , som baserar sin lönestatistik på Statistiska centralbyråns officiella uppgifter, tjänar en flygledare 75 300 kronor brutto per månad. Detta är en medellön enligt 2021 års lönestatistik.

Vilka jobb ger bra lön?

10 yrken med högst månadslön
  • Chefer inom bank, finans och försäkring 144 700 kr.
  • General-, landstings- och kommundirektörer 95 500 kr.
  • Mäklare inom finans 91 100 kr.
  • Ekonomi- och finanschefer 79 300 kr.
  • Specialistläkare 79 200 kr.
  • Fastighets- och förvaltningschefer 79 000 kr.
  • Traders och fondförvaltare 77 100 kr.

Hur mycket har en läkare i lön?

Den genomsnittliga månadslönen för specialistläkare i Sverige var 83 200 kronor år 2021. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region. Här får du också mer statistik om lönerna inom läkaryrket, till exempel som AT-läkare och ST-läkare.

Hur mycket får en hjärnkirurg i lön?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Kommunal sektor Landstingssektorn
83 200 kr 88 800 kr 85 000 kr

Vad har en gynekolog i lön?

Snittlönen för gynekologer är runt 77 900 kr /mån. En gynekolog är specialist på kvinnors underliv, graviditeter och förlossningar.

Hur mycket tjänar en hjärnkirurg i USA?

Den högst betalda gruppen, kirurger, tjänar i snitt över 140 000 kronor i månaden. Det är lika mycket som den lägst betalda gruppen, de som tillreder maten på snabbmatsrestauranger, tjänar per år. Enligt statistiken från Bureau of Labor Statistics är det ett jobb som innehas av 2,7 miljoner amerikaner.

Vad tjänar en läkare i New York?

Snittlönen för akutläkare i USA är cirka 240 000 – 280 000 US-dollar per år (cirka 1.500.00 kr – 1.800.000 kr).

Vilka jobb tjänar man bäst på i USA?

Bland de mest eftertraktade finns solcellsinstallatörer, plattsättare samt elektriker. Även hantverks- och industrijobb betalar sig i vissa fall mycket bra, enligt statistik från (BLS) som senast uppdaterades i april 2021. Etta på listan är hissinstallatörer och -reparatörer.

Vad tjänar en specialistläkare i USA?

Enligt Läkarförbundet tjänar en läkare i Nederländerna cirka 3 miljoner om året och i Kanada cirka 2,5 miljoner, medan en amerikansk läkare kan tjäna 4–10 miljoner om året.

Hur mycket tjänar en sjuksköterska i USA?

I Europa ligger de pni-justerade ingångslönerna på 28288 dollar om året. I Kanada får enligt undersökningen en nybliven sjuksköterska 44373 dollar, i usa en offentliganställd 39276 och en privatanställd (vilket de flesta är i USA) 54 986 dollar. Svenska sjuksköterskor får 24 483 dollar.

I vilket land tjänar man mest som läkare?

Läkare är det yrke i Sverige som anses ha högst status enligt en undersökning gjord av Kantar Sifo i början av 2020. Läkare är också det yrke som, i särklass, har högst livslön.

Hur mycket tjänar en åklagare i USA?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Statlig sektor
55 100 kr 55 100 kr

Vad är den lägsta lönen i Sverige?

Sverige har ingen lagstadgad minimilön. Ingångslönerna bestäms istället i kollektivavtal som förhandlas fram av arbetsgivarorganisationer och fackförbund. I många kollektivavtal ligger ingångslönen för personer som är 20 år eller äldre på drygt 22 000 kronor i månaden år 2021.

Hur mycket tjänar en rörmokare i USA?

USA. I USA är det inte ovanligt med relativt höga löner som rörmokare. I något slags genomsnitt kan de tjäna strax under 200 kronor i timmen och ha en årslön kring 400 000 kronor.

Hur mycket får en kirurg i lön?

83 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet. Beloppet är uppräknat till en heltidslön utan rörliga ersättningar och bonusar.

Hur mycket tjänar en hjärtläkare?

83 200 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet. Beloppet är uppräknat till en heltidslön utan rörliga ersättningar och bonusar.

Hur mycket får en narkosläkare i lön?

När du är färdig narkosläkare kan du se fram mot ett tjockare lönekuvert. Medellönen för specialistläkare är 72 900 kronor i månaden. Men eftersom narkosläkare ligger ganska högt upp bland de specialistkompetenser som det är brist på i landet, är medellönen högre. Medellönen för narkosläkare är 79 200 kronor i månaden.

Hur mycket pengar får en psykolog?

Vad har psykologer i lön? Ingångslönen för nylegitimerade psykologer år 2021, samtliga arbetsmarknadssektorer, ligger på 39 700 kr. Medellönen för samtliga legitimerade är 43 100 kr oavsett sektor. Variationerna mellan och inom olika arbetsgivare är dock stora.

Varför tjänar psykologer så lite?

Flera av de som under 2016 sade upp sig från Bup uppger för Psykologtidningen att dålig löneutveckling och tuffa arbetsförhållanden var det avgörande skälet. – Min lön var extremt låg och gick inte att påverka.

Vad har en gymnasielärare i lön?

Genomsnittlig månadslön för olika läraryrken 2021
Yrke (SSYK 2012) Kvinnor Män
Grundskollärare 36 900 35 800
Gymnasielärare 39 500 39 400
Lärare i yrkesämnen 38 300 38 600
Speciallärare och specialpedagoger m.fl. 42 000 40 700

Vilken typ av psykolog tjänar mest?

Vilken inkomst har en psykolog i olika sektorer?
Sektor Medellön
Kommunalanställd 45 700 kronor
Landstingsanställning 41 400 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 43 700 kronor

1 more row

Vad tjänar en psykolog på kry?

Erfarna psykologer utan specialist- utbildning bör ha en månadslön på 49 900 kronor och erfarna specialistpsykolo- ger bör ha en månadslön på 58 400 kronor. Idag ligger genomsnittslönen för en psyko- log på 41 000 kr. VI ERBJUDER ARBETE PÅ DINA VILLKOR.

Kan man bli psykolog om man har ADHD?

Stränga kriterier för diagnos

För att veta om en person har ADHD krävs en neuropsykiatrisk utredning (ADHD-utredning) med legitimerad psykolog och läkare.

Hur mycket får en socionom i lön?

Vad tjänar en socionom i lön? En socionom som arbetar som socialsekreterare inom offentlig sektor tjänar i genomsnitt 36 100 kronor i månadslön, före skatt. Kvinnor har en högre genomsnittlig lön och tjänar 36 200 kr medan män har en genomsnittslön på 35 700 kr (2020).

Vart tjänar socionomer mest?

Österåkers biståndsbedömare och socialsekreterare har högst snittlön i landet. Där ligger månadslönen 5 000 kronor över medellönen i riket. Uppdatering: Nu finns färsk lönestatistik för 2021.

Vad tjänar en socionom 2022?

Den högsta lönen, som socionom, ligger på 54 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 47 200 kr.

Scroll to Top